MURDA(deadbody) KA HAMZAD HAZIR KARNA


Amal:

ONAA JOONA SUN'ANY

Tarkeeb:

Kisi musalman ki mayyat(deadbody) kay sath qabar tak sath jawe aur bad az dafan amal mazkora (500) bar tasawwur(Full Concentration) rakh k parrhe aur wapis ghar aawe aur 2 roti ghee + shakar mei pakawe aur apne sath shab 12 baje usi qabar pe lejawe aur wahan beth kr amal mazkoora (500) bar tasawwur rakh k parrhe k achanak qabar shak(open) hoge murda ka 'HAMZAD' hazir hoga khof hargiz na khaye usk sath tadad puri hone pe kalam kare woh apko koi nuqsan nai pohanchaye ga. 
Bad'azan muahida usko sandooq khol k roti pesh kar de tahayat ta'abe dar rahe ga apni taqat k mutabiq aamil ka har kam kiya kare ga...
Yad rahe roti tab tak sandooq se bahar na nikale jab tak tabedari ka aehad na kar le ...
Bus aik he raat ka amal hai Hamzad' zaroor ta'be hoga..

For more detail 


Contact: amilonline92@gmail.com

No comments:

Post a Comment

>